Tag Archives: ghost pictures cartoon

چه خبره؟ کلکسیون معرفی نژادهای فرازمینیه؟ داشتم از ایستگاه مترو دروازه دولت رد م…

💝 🌸چه خبره؟ کلکسیون معرفی نژادهای فرازمینیه؟ داشتم از ایستگاه مترو دروازه دولت رد میشدم که تصاویر جالبی دیدم. جالبه که یکی از تصاویر دقیقا نژاد گری ها بود. . . .